שיעורים פרטיים
שיעורים פרטיים הם מאד גמישים. ניתן לקבוע שיעור בימי א' - ו' בשעות שנוחות לכם.

שיעורים קבוצתיים 
שיעורים קבוצתיים מתקיימים כל ערב בסגנון ריקוד אחר. ניתן לקבוע שיעור ניסיון חינם בשבוע הראשון או השני של החודש.

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

 

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

19:00

סלוניים ולטיניים - מתחילים

Beg Ballroom &  Latin


ווסט קוסט סווינג - כיתת הופעה

West Coast    Swing Performance Class

טנגו ארגנטינאי - מתחילים

Beg Argentine Tango


סלוניים ולטיניים - מתחילים

Beg Ballroom & Latin

לינדי הופ סווינג - כיתת הופעה

Lindy hop Performance Class

20:00

סלוניים ולטיניים -בינוניים  

Int Ballroom & Latin

ווסט קוסט סווינג - בינוניים/מתקדימים


Int/Adv West
 Coast Swing

טנגו ארגנטינאי -בינוניים ומעלה


Int and Up Argentine Tango

סלוניים ולטיניים - בינוניים 

Int Ballroom & Latin

לינדי הופ סווינג - מתחילים/בינוניים

 Beg-Int Lindy Hop

21:00

סלוניים ולטיניים - מתקדמים


Adv Ballroom & Latin 

ווסט קוסט סווינג -מתחילים Beg West Coast Swing

בצ'אטה (לרקדנים עם רקע)


Bachata (for people with dance experience)

סלוניים ולטיניים - אינטרנשיונל סטייל


International style Ballroom & Latin